باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«لایه برداری با کمک خاصیت مویینگی برای فیلم های نازک آبگریز»

دانشجو: عاطفه نامی

استاد راهنما: دکتر مهدی نیک عمل

استاد مشاور: دکتر علی اسفندیار

استاد داور خارجی: دکتر سید مجید محسنی ارمکی
استاد داور داخلی: دکتر رضا رشیدی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 17:30

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه