باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«حل معادلات انتگرال با استفاده از روش مش لس»

دانشجو: داریوش شاهین فر

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر الهه امینی فر
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مجید کرمی
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1397/09/20
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه