باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی رشد توانایی های یادگیری ریاضی دانش آموزان در دامنه ی رشد تقریبی آن ها (ZPD) و بر اساس رویکرد اجتماعی-فرهنگی و روان شناسی شناختی»

دانشجو: احترام سادات موسوی

استاد راهنما: دکتر محمد جواد اسلام پور

استاد مشاور: حمید ربیعی فراهانی

استاد داور خارجی: دکتر محسن شاهرضایی
استاد داور داخلی: دکتر حمید مسگرانی


تاريخ: 1397/07/24
مکان: اتاق 118 دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه