باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی وتولیدمحتوی آموزشی خودخوان در مبحث آنالیز نانو مواد به روش اشعه ایکس»

دانشجو: فرشته سادات سیاحی

استاد راهنما: دکتر علیرضا کرمی گزافی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر الناز رشتی زاده
استاد داور داخلی: دکتر رضا رشیدی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه