باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی درک و فهم دانش آموزان پایه یازدهم از استدلال و اثبات ریاضی»

دانشجو: محمد رضا انصاری

استاد راهنما: دکتر نرگس یافتیان

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رضا حیدری قزلجه
استاد داور داخلی: دکتر منیره اکبری مجد آبادنو


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق 118 دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه