باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی محتوای آموزشی الکتروشیمی مبتنی بر کامپیوتر برای دانش آموزان تیزهوش»

دانشجو: نرجس ابراهیمیان

استاد راهنما: دکتر رسول عبداله میرزایی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر اکرم حسینیان
استاد داور داخلی: دکتر معصومه قلخانی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه