باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«روش هم‌محلی بی‌اسپلاین برای تقریب جواب معادلات دیفرانسیل با شرایط مرزی»

دانشجو: فرهاد سپهوند

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محسن شاهرضایی
استاد داور داخلی: دکتر حمید صفدری


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن اجتماعات
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه