باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«روش آدومیان اصلاح شده برای حل سریع تر معادلات انتگرال نوع اول با هسته های فوق منفرد»

دانشجو: فرهاد شکری

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی

استاد مشاور: دکتر حمید صفدری

استاد داور خارجی: دکتر مجید کرمی
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1398/03/28
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه