باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«جذب آب روی سطح بورون نیترید»

دانشجو: فرشته فیروزصمدی

استاد راهنما: دکتر مهدی نیک عمل

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سید مجید محسنی ارمکی
استاد داور داخلی: دکتر رضا رشیدی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 16:30

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه