باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی خواص نوری کریستال مایع»

دانشجو: مریم احمدی

استاد راهنما: دکتر مرضیه ندافان
دکتر جاوید ضمیر انوری
استاد مشاور: دکتر زهرا دهقانی

استاد داور خارجی: دکتر علی اکبر عسگری
استاد داور داخلی: دکتر سیامک خادمی


تاريخ: 1398/11/26
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 14:00-15:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه