باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«شبیه سازی دینامیک مولکولی رشد ذرات پلاتین بر روی بستر کربنی برای واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی دمای پایین»

دانشجو: یاسر خدیوی پور

استاد راهنما: دکتر رسول عبداله میرزایی

استاد مشاور: مهندس بهنام معینی

استاد داور خارجی: دکتر مهدی ظریف
استاد داور داخلی: دکتر جواد بهشتیان


تاريخ: 1397/12/25
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه