باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل محتوای مقایسه‌ای کتابهای سوم ایتدایی کشورهای ایران و سنگاپور بر اساس استانداردهای فرآیندی NCTM، با تأکید بر راهبردهای حل مسئله»

دانشجو: سیده کوثر قنادیان

استاد راهنما: دکتر محمد جواد اسلام پور

استاد مشاور: دکتر فهیمه کلاهدوز

استاد داور خارجی: دکتر محسن شاهرضایی
استاد داور داخلی: دکتر حمید مسگرانی


تاريخ: 1397/10/26
مکان: اتاق 138 دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه