باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تجزیه کارایی برای سیستم های چند مرحله ای عمومی در تحلیل پوششی داده ها»

دانشجو: ابراهیم بزمی

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر مجید کرمی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محسن شاهرضایی
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1398/07/17
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه