باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارائه روشهای تفاضلات متناهی فشرده از مرتبه بالا برای معادله بلک شولز غیرخطی»

دانشجو: رقیه قربانی

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر حمید رضا میمنی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محسن شاهرضایی
استاد داور داخلی: دکتر حمید صفدری


تاريخ: 1397/07/25
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 8:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه