باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«حل معادله ی انتگرال نوع دوم ملین با استفاده از روش نیستروم»

دانشجو: معصومه کاظمیان

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر مجتبی قربانی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مجید کرمی
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1397/07/24
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 9:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه