باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و تولید محتوی آ|موزشی خودخوان برای مبحث روش های فیزیکی سنتز نانو مواد»

دانشجو: لیلا خندق ابادی

استاد راهنما: دکتر علیرضا کرمی گزافی

استاد مشاور: دکتر علیرضا کرمی گزافی

استاد داور خارجی: دکتر شریف کامیابی
استاد داور داخلی: دکتر الهه هاشمی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 16:30

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه