باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی درک معلمان پایه ی پنجم و ششم ابتدایی از مفهوم کسر بر مبنای مدل بهروهمکاران»

دانشجو: مریم سلامی

استاد راهنما: دکتر محمد جواد اسلام پور

استاد مشاور: دکتر فهیمه کلاهدوز

استاد داور خارجی: دکتر رضا حیدری قزلجه
استاد داور داخلی: دکتر حمید مسگرانی


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق 118 دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه