باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«حل معادلات انتگرال ابل تعمیم یافته به روش هم محلی»

دانشجو: رقیه باقر اسکویی

استاد راهنما: دکتر حمید مسگرانی
دکتر حمید رضا میمنی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مجید کرمی
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1397/07/24
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه