باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مروری برسیستمهای پیچیده و کاربرد آن درآموزش وپرورش»

دانشجو: علی اسماعیلی اشکهرانی

استاد راهنما: دکتر منصور وصالی

استاد مشاور: دکتر مهدی سعادت

استاد داور خارجی: دکتر سیامک خادمی
استاد داور داخلی: دکتر رویا مجیدی


تاريخ: 1397/12/26
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 9:00

گروه آموزشی: فیزیک
دانشکده علوم پایه