باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«سطح یادگیری استدلال هندسی دانش آموزان پایه نهم بر اساس نظریه ون هیلی»

دانشجو: فرشید گرجی پورشوبی

استاد راهنما: دکتر نرگس یافتیان

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر رضا حیدری قزلجه
استاد داور داخلی: دکتر محمد جواد اسلام پور


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق 118 دانشکده علوم پایه
ساعت: 12.30

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه