باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و تولید اهداف و محتوای آموزشی خودخوان برای مبحث میکروسکوپ های الکترونی روبشی»

دانشجو: دلارام بدیعی

استاد راهنما: دکتر علیرضا کرمی گزافی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر شرمین خرازی
استاد داور داخلی: دکتر رضا رشیدی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:15

گروه آموزشی: شیمی
دانشکده علوم پایه