باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«فرمول‌هایی برای آنتروپی توپولوژیک برفی نگاشت‌های قطعه قطعه یکنوا»

دانشجو: سعید قربانی

استاد راهنما: دکتر منیره اکبری مجد آبادنو

استاد مشاور: دکتر آرزو حسینی

استاد داور خارجی: دکتر مریم ربیعی
استاد داور داخلی: دکتر فرحبخش کمالی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: ریاضی
دانشکده علوم پایه