باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی بهینه سازی اثر قطر و محل قرار گیری کانال های خنک کاری داخلی پره C3X»

دانشجو: وحید خوش آبی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا علیگودرز

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سید محمود خردمند
استاد داور داخلی: دکتر میراعلم مهدی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک