باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهره گیری از روش آکوستیک امیشن و امپدانس برای مطالعه ی تاثیر نانو لوله های کربنی بر جدایش لایه ای نوع اول کامپوزیت های شیشه/ اپوکسی»

دانشجو: علیرضا خالقی

استاد راهنما: دکتر امیر رفاهی اسکویی
دکتر سیدرضا حمزه لو
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حسین حیدری
استاد داور داخلی: دکتر ولی اله پناهی زاده


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: ساخت و تولید
دانشکده مهندسی مکانیک