باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ساخت سرامیک های آلومینایی رشته ایی ماکروپروسیتی (محدود 1000 - 200 آنگستروم) استحکام بالا به روش اکستروژن»

دانشجو: آزاده اشتیاقی

استاد راهنما: دکتر سید محمود فاطمی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حمید خرسند
استاد داور داخلی: دکتر سروش پرویزی


تاريخ: 1398/07/22
مکان: دانشکده مواد
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: متالوژی و مواد
دانشکده مهندسی مکانیک