باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل ترمومکانیکی چند راهه خروجی موتور پر خوران EF7-TC به منظور تخمین عمر»

دانشجو: مرتضی نادری حق

استاد راهنما: دکتر غلامحسن پایگانه
دکتر آرش محمدی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جاماسب پیرکندی
استاد داور داخلی: دکتر علی پورکمالی انارکی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک