باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«پیش بینی عمر باقی مانده باتری لیتیوم - یون با استفاده از فیلتر ذرات»

دانشجو: صابر رستمی

استاد راهنما: دکتر مهرداد نوری خاجوی
دکتر علی رحمانی هنزکی
استاد مشاور: دکتر محمد چرخگرد

استاد داور خارجی: دکتر محمدرضا نیک زاد
استاد داور داخلی: دکتر مجید شاهقلی


تاريخ: 1399/06/31
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک