باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی و تحلیل یک برداشت کننده انرژی از سرعت گیرها بر پایه الکترومغناطیس»

دانشجو: سید علی صدرنیا

استاد راهنما: دکتر مجید شاهقلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سعید باب
استاد داور داخلی: دکتر علی رحمانی هنزکی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک