باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تجربی و شبیه سازی شکل دهی قطعات مخروطی شکل و ارائه روش نوین توسط فرآیند رابرپدفرمینگ (RPF)»

دانشجو: رضا صیامی

استاد راهنما: دکتر محمد مراد شیخی

استاد مشاور: مهندس حسن کارگر پیشبیجاری

استاد داور خارجی: دکتر جعفر اسکندری جم
استاد داور داخلی: دکتر افشین کازرونی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: ساخت و تولید
دانشکده مهندسی مکانیک