باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه عددی و تجربی مدل سازی آلیاژ Ti-6a1-4v در پروسه نورد»

دانشجو: سینا شکوهی صدر

استاد راهنما: دکتر محمد حسین پور گللو

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مجید رجبی
استاد داور داخلی: دکتر ولی اله پناهی زاده


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: ساخت و تولید
دانشکده مهندسی مکانیک