باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مدلسازی دینامیکی و ارائه منطق کنترلی بهینه برای عملکرد پمپ حرارتی زمین گرمایی کوپل شده با سیستم خورشیدی»

دانشجو: محمد صادق کریمی دستنایی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا ارباب تفتی

استاد مشاور: مهندس عبدالله مهرپناهی

استاد داور خارجی: دکتر کامبیز رضاپور
استاد داور داخلی: دکتر علی رحمانی هنزکی


تاريخ: 1397/09/17
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک