باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی طبیعی حول استوانه های پره دار»

دانشجو: احسان استاجی

استاد راهنما: دکتر کامران مبینی
دکتر شعبان علیاری شوره دلی
استاد مشاور: مهندس محمدشهاب بلوری

استاد داور خارجی: دکتر کاظم اسماعیل پور
استاد داور داخلی: دکتر میراعلم مهدی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک