باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مدل سازی فرایند، شبیه سازی میکروساختار و پیش بینی خواص نهایی در قطعات فلزی تعمیر شده توسط لایه نشانی به کمک لیزر»

دانشجو: محمد محمدی

استاد راهنما: دکتر جواد کدخداپور
دکتر علی پورکمالی انارکی
استاد مشاور: دکتر محمدرضا علیگودرز

استاد داور خارجی: دکتر سید حسین دیباجیان
استاد داور داخلی: دکتر فرامرز آشنای قاسمی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک