باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«سخت کاری سطحی فولاد ترمومکانیکال Aiform700 با نانو ذرات کاربید سلیسیوم با استفاده از فرآیند GTAW»

دانشجو: سلیمان شعبانی

استاد راهنما: دکتر سید محمود فاطمی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر علی شمسی پور
استاد داور داخلی: دکتر سید مهدی میراسماعیلی


تاريخ: 1398/12/03
مکان: دانشکده مواد
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: متالوژی و مواد
دانشکده مهندسی مکانیک