باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل ارتعاشات غیر خطی و پایداری یک نانو تیر دوار با در نظر گرفتن تئوری تنش کوپل اصلاح شده و اثرات سطح»

دانشجو: وحید کاکاوند

استاد راهنما: دکتر مجید شاهقلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سعید باب
استاد داور داخلی: دکتر علی رحمانی هنزکی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: طراحی جامدات
دانشکده مهندسی مکانیک