باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی نازل و حرکت سوزن ان‍ژکتور دیزل برروی شکل گیری افشانه»

دانشجو: مجید روزبهانی

استاد راهنما: دکتر میراعلم مهدی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مهرزاد شمس
استاد داور داخلی: دکتر مصطفی ورمزیار


تاريخ: 1397/07/23
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: تأسیسات
دانشکده مهندسی مکانیک