باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تطبیقی مسئله عصمت از دیدگاه ابن عاشور و آیت الله جوادی آملی»

دانشجو: ام البنین دادعلیپور

استاد راهنما: دکتر زهرا کاشانیها

استاد مشاور: دکتر عین اله خادمی

استاد داور خارجی: دکتر مرضیه محصص
استاد داور داخلی: دکتر حسین صفره


تاريخ: 1397/07/22
مکان: اتاق کنفرانس دانشکده علوم انسانی
ساعت: 12:30

گروه آموزشی: معارف اسلامی
دانشکده علوم انسانی