باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی ، شبیه سازی و ساخت شارژر سریع باتری لیتیوم – یون»

دانشجو: حسین حاجی صادقیان

استاد راهنما: دکتر علی اکبر مطیع بیرجندی

استاد مشاور: دکتر مهدی اسدی

استاد داور خارجی: دکتر داود عرب خابوری
استاد داور داخلی: دکتر رضا قندهاری


تاريخ: 1397/07/08
مکان: سالن 1
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: قدرت و کنترل
دانشکده مهندسی برق