باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«افزایش پهنای باند عملیاتی در آرایه میکروفن های کروی»

دانشجو: محمدمهدی محمدپور تویسرکانی

استاد راهنما: دکتر محمد کلانتری

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محمد اکبری
استاد داور داخلی: دکتر حمید رضا رشیدی کنعان


تاريخ: 1398/07/23
مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر(سالن اجتماعات)
ساعت: 18:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر