باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهبود امنیت داده ها در شبکه های حسگر بیسیم»

دانشجو: فروزان قصیری دربنده

استاد راهنما: دکتر معصومه صفخانی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر ابوالفضل فلاحتی
استاد داور داخلی: دکتر نگین دانشپور


تاريخ: 1397/07/04
مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی کامپیوتر
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر