باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تشخیص رویداد های ترافیکی با پردازش توزیع شده داده های سامانه های حمل ونقل هوشمند»

دانشجو: رضا اخوان

استاد راهنما: دکتر احسان پازوکی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مصطفی صالحی
استاد داور داخلی: دکتر سحر کیانیان


تاريخ: 1398/07/17
مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر(سالن اجتماعات)
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: کامپیوتر
دانشکده مهندسی کامپیوتر