باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی و مقایسه محصولات پایه ، و و ویژگی و معایب هر کدام در ساخت چوب پلاستیک»

دانشجو: جعفر اسلامی

استاد راهنما: دکتر محمد غفرانی

استاد مشاور: دکتر شایسته حقدان

استاد داور خارجی: دکتر هادی غلامیان
استاد داور داخلی: دکتر آیسونا طلائی


تاريخ: 1398/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: صنایع چوب
دانشکده مهندسی عمران