باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بکارگیری سامانه اطلاعات مکانی در پایش و مستند نگاری حریم بصری و چشم اندازهای شهری»

دانشجو: حسن افشار

استاد راهنما: دکتر مهدی عربی

استاد مشاور: دکتر عباس مالیان

استاد داور خارجی: دکتر جلال کرمی
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه طبیب محمودی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران