باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی تاثیر کاشت میلگرد ها و دورپیچ FRP برروی عملکرد ستونهای بتنی دارای بتن کم مقاومت»

دانشجو: مهسا سادات برسی

استاد راهنما: دکتر اصغر وطنی اسکویی

استاد مشاور: دکتر فرزاد حاتمی برق

استاد داور خارجی: دکتر پیمان همامی
استاد داور داخلی: دکتر محمد یکرنگ نیا


تاريخ: 1397/07/24
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران