باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی منظر محله عودلاجان با رویکرد توسعه میان افزا (دانشگاه عو دلاجان)»

دانشجو: مهدی امیری خراسانی

استاد راهنما: دکتر سینا رزاقی اصل

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر احمد رضا کشت کار قلاتی
استاد داور داخلی: دکتر علی شرقی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 12:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی