باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهبود تهویه حیاط مرکزی ( طراحی مجموعه گردشگری اقامتی )»

دانشجو: سیده دلارام خوشحال ضیابزی

استاد راهنما: دکتر امید رهایی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حدیثه کامران کسمائی
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی