باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی نماهای متحرک الگو ریتمیک برای ساختمان های مسکونی با الهام از معماری ایرانی»

دانشجو: بهناز خاکسار کهنکی

استاد راهنما: دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محمد جواد مهدوی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1398/07/25
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی